Gostkowski, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Gostkowski, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Nie płacz, maleńka!...: tango liryczne

Leon Idzikowski

1933

To śpiewa noc!: tango

Leon Idzikowski

1931

Całuj!: (tango): największy sukces sezonu (z kolekcji przebojów rewiowych)

Leon Idzikowski

1932

Irena: tango z kolekcji imion kobiecych: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu A. Iżykowskiego

Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Jeśli pić – to do dna: tango węgierskie: najpiękniejsze tango sezonu

Wydawnictwo „Jastrząb”

1933

Od jutra!...: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Ireny Grewiczówny

Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Odejdź!: tango: z repertuaru P. Sobienieckiej w teatrze „Nowy Ananas”

Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Pierwsza rumba salonowa: (rumba): układ taneczny Zofji Pflancówny

Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Przegrałem partię!: (tango dramatyczne): wielki sukces Antoniego Iżykowskiego

Wydawnictwo „Jastrząb”

1933

Szczęście trzeba rwać, jak wiśnie!: tango

Wydawnictwo „Jastrząb”

1931

Szczęście trzeba rwać, jak wiśnie!: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Haliny Rapackiej

2

Wydawnictwo „Jastrząb”

1931

Zgasło już ognisko: tango cygańskie: wielki przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Iny Benity

Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Twe oczy piwne: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu W. Sowińskiego

1932

Kłamiesz!

Leon Idzikowski

1932

Słońce tak dziwnie pali: tango włoskie

Leon Idzikowski

1933

Pieprzyk: fox-trot

Leon Idzikowski

1932

Przyjdź wieczorem: boston

Leon Idzikowski

1933

Szczęście przejdzie tuż-tuż...: tango sentymentalne

Leon Idzikowski

1933

Sen: tango sentymentalne

Leon Idzikowski

1933

Płatki białych róż: tango z repertuaru teatru „Nowy Ananas”

Wydawnictwo „Jastrząb”

1931

Gdy zakochasz się we mnie…: tango

Leon Idzikowski

1934

Wszystko się kończy...: tango dramatyczne

Leon Idzikowski

1933

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.