Nie płacz, maleńka!...: tango liryczne

Zgłoszenie do artykułu: Nie płacz, maleńka!...: tango liryczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie płacz, maleńka!...: tango liryczne Białostocki, Zygmunt (muzyka)
Belski, Stanisław (słowa)
Gostkowski, Zygmunt (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Belski Stanisław, Białostocki Zygmunt Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Wydawnictwo „Jastrząb”: 95 groszy: na fortepian, śpiew i mandolinę, 50

Data wydania:

1933 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Leon Idzikowski

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Graficzny „Pionier”, Józef Konarzewski (litografia, sztych nut); K. Drzewiecki (sztych)

Znak wydawniczy:

E. 50 J.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1933/4 : 2806

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 27 na 18 cm. Skład główny: Leon Idzikowski. Incipit utworu: Co dzień cię widzę, choć zmrok zapada. Na stronie tytułowej zamieszczono zdjęcie Aleksandra Żabczyńskiego oraz komentarz: Wielki sukces Aleksandra Żabczyńskiego w rewii „Morskiego Oka”. Na ostatniej stronie widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–55.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.