Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Data urodzenia:

1891

Miejsce urodzenia:

Skawina

Data śmierci:

1941

Informacje

Dowódca wojskowy, pracownik starostwa. Kształcił się w Krakowie[3]. W latach 1908–1909 należał do Związku Walki Czynnej, następnie do Drużyn Sokolich. Od 1914 r. walczył w Legionach. Należał do 5 pp I Brygady Legionów Polskich, gdzie uzyskał stopień chorążego 28 IV 1916 r., a następnie podporucznika 1 XI 1916 r. Po kryzysie przysięgowym znalazł się na froncie włoskim (Tyrol). Był także żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1918 r. należał do Wojska Polskiego, gdzie był dowódcą batalionu zapasowego w Radomiu[1]. Jesienią 1918 r. jako żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej brał udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich.

W okresie międzywojennym był oficerem Wojska Polskiego, pracował w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie[3]. Pełnił funkcję starosty w Brzesku (1929–1931) i Okocimiu (1931–1933). Od 1934 r. pracował jako notariusz w Łucku. W trakcie kampanii wrześniowej był komendantem placu w Kowlu. Uwięziono go w obozie w Kozielsku, zginął natomiast w Katyniu[1]. Jako autor zasłynął przede wszystkim tekstem marsza I Brygady Legionów[3].

Bibliografia