Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Data urodzenia:

10 listopada 1891

Miejsce urodzenia:

Skawina

Data śmierci:

1941

Informacje

Dowódca wojskowy, pracownik starostwa. Ukończył Akademię Handlową w Krakowie. W latach 1908–1909 należał do Związku Walki Czynnej, następnie do Drużyn Sokolich, od 1912 r. II Polskiej Drużyny Strzeleckiej. Od 1914 r. walczył w Legionach. Należał do 5 pp I Brygady Legionów Polskich, gdzie uzyskał stopień chorążego 28 IV 1916 r., a następnie podporucznika 1 XI 1916 r. W grudniu 1914 r. brał udział w bitwie pod obronie polskich pozycji, otrzymał Order Virtuti Militari. Po kryzysie przysięgowym znalazł się na froncie włoskim (Tyrol). Był także żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1918 r. należał do Wojska Polskiego, gdzie był dowódcą batalionu zapasowego w Radomiu. W listopadzie 1918 r. Edward Śmigły-Rydz awansował go do stopnia porucznika. Jesienią 1918 r. jako żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej brał udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich.

W okresie międzywojennym był oficerem Wojska Polskiego, pracował w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. W 1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Pełnił funkcję starosty w Brzesku (1929–1931) i Okocimiu (1931–1933). Od 1934 r. pracował jako notariusz w Łucku. W trakcie kampanii wrześniowej był komendantem placu w Kowlu. Uwięziono go w obozie w Kozielsku. Podczas pobytu w więzieniu kontynuował działalność patriotyczną m.in. tworzył grupy dyskusyjne, co było wtedy zabronione. Zginął w Katyniu.

Jako autor zasłynął przede wszystkim tekstem marsza I Brygady Legionów. Tworzył również wiersz okolicznościowe o wydźwięku patriotycznym, nowele i wspomnienia wojenne. Publikowane były w czasopismach „Reduta”, „Na straży”, „Kurier Wileński”[1], [2], [3], [4].

Bibliografia