Janowski, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Janowski, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Janowski, Robert

Data urodzenia:

22 marca 1961

Miejsce urodzenia:

Inowrocław

Informacje

Wokalista, kompozytor, autor tekstów i poeta, także aktor (dyplom eksternistyczny). Absolwent Wydziału Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Debiutował w czasie studiów w amatorskim zespole Rock Parking. Współpracował z grupą Madame, Exodus oraz Sekcją Z, z którą zrealizował własną muzykę do rock-musicalu Kompot (libr. Jonasz Kofta, Zbigniew Rychter). Był solistą zespołu ZOOOddział Zamknięty, aktorem teatrów warszawskich (Dramatyczny, Rampa, Ateneum, Rozmaitości). Ma na swoim koncie role teatralne, m.in.: Rosenkrantza w Hamlecie, Lucyfera w Upadłych aniołach, Tony’ego w West Side Story, Jana w musicalu Metro (758 przedstawień w kraju i na Broadwayu w USA), Kantora w Sztukmistrzu z Lublina, Christiana w Cyranie de Bergerac, Jima Morrisona w Jeźdźcach burzy, Ricky’ego w Szóstym stopniu oddalenia, grał też w ParawanieOpętanym, śpiewał w oratorium Świętokrzyska Golgota (muz. Piotr Rubik, libr. Zbigniew Książek) oraz w filmach. Od 1996 r. jest śpiewającym gospodarzem teleturnieju muzycznego pt. Jaka to melodia?. Jest autorem tomików poetyckich LustraGłosy, kompozytorem i autorem tekstów własnego repertuaru płytowego[1].

Bibliografia