Janowski, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Janowski, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Co mogę dać

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Dziwny sen

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Faceci

Janowski, Robert

Kofta, Jonasz

Gdy muszę odejść

Janowski, Robert
Jaszewski, Robert
Gala, Wiesław
Otrębski, Marcin

Kofta, Jonasz

Intro

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Jestem dom

Janowski, Robert

Kofta, Jonasz

Kołysanka

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Koniec

Janowski, Robert

Oddział Zamknięty

Miłość

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Miłość jak...

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Może zmieni się czas

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Mury Jerycha

Janowski, Robert

Kofta, Jonasz

Nadejdą sny

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Niespełnień most

Janowski, Robert

Holm, Justyna

Niewiele mam

Janowski, Robert

Pospieszalski, Jan

Ocalmy ją

Janowski, Robert

Holm, Justyna

Od kłamstw i pocałunków

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Piję, żeby zapamiętać

Janowski, Robert

Kofta, Jonasz

Powietrze

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Sen donikąd

Witkowski, Paweł

Janowski, Robert

Ty i ja

Dziewulski, Remigiusz
Janowski, Robert
Pospieszalski, Jan
Witkowski, Paweł

Janowski, Robert

Tylko cisza

Janowski, Robert

Witkowski, Paweł

Widzę cię

Witkowski, Paweł

Janowski, Robert

Wspomnienie dobrych chwil

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Zamienię się w noc

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Zaproszenie

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Ziemia, taka mała cząstka

Janowski, Robert

Janowski, Robert

Znów jesteś ze mną

Janowski, Robert
Dmochowski, Wojciech

Janowski, Robert

Więcej...
Bibliografia