Jastrzębska, Iwona

Zgłoszenie do artykułu: Jastrzębska, Iwona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Kto wygra swój los

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Falvit

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

A gdzie to miasto

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

W drodze do Fontaineblau

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Liczą się tylko jesienie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Świat sprzed lat

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Uśmiech to lekarstwo: foxtrot

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Co Ty, Królu Złoty?: 23 piosenki na głos i fortepian

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Ulotne wizje

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Czternaście dni bez twojej miłości

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Czarny Alibaba

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Nie możesz mi zabronić kocham cię

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Jeśli wiosna

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Pokochajmy każdy dzień

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Taka tobie droga

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Szukam drogi do szczęśliwych wysp

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Jeszcze się wszystko zdarzyć może

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Białe bociany

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Chałupy welcome to

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Dziewczyny, pilnujcie się nas

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Miłość ze szkła

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Bagaż nieduży niosę

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Raz w restauracji

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Walc marzeń

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Całuj gorąco

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Jak zatrzymać tę miłość

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Młoda miłość

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Wyjście z cienia

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Śpiewy dziecięce: 5 pieśni na głos i fortepian

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1992

Spotkanie w deszczu

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Bossa hossa

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Laserowate dixie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Duet liryczny

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1990

Muzyczka co w twym sercu gra

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Zawsze możesz powrócić

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Piosenka niedośpiewana

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Zabierz mnie na kraj świata

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Dziewczyna na lato

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Trzeba zmienić kalendarze

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Dla kogo tango?

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Dlaczego płaczesz

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Bezpowrotny czas

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1987

Pierwszy mąż

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1986

Miłosne powroty

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Z tobą świat

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Młodzieńcze marzenia

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1988

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.