Jopek, Anna Maria

Zgłoszenie do artykułu: Jopek, Anna Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

Jopek, Anna Maria
Napiórkowski, Marek

Kydryński, Marcin

Bo wcale nie trawa (akwarela 1)

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Cabo Da Roca

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Cisza na skronie, na powieki słońce

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

Claude

Jopek, Anna Maria

Czarne słowa

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

Czułe miejsce

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Gdy mówią mi

Jopek, Anna Maria
Napiórkowski, Marek

Kydryński, Marcin

I pozostanie tajemnicą

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

Ja spytać chcę o to samo

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Juka

Jopek, Anna Maria

Kiedy będziesz duży

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

Licho

Jopek, Anna Maria

Iłłakowiczówna, Kazimiera

Manny gram

Jopek, Anna Maria

Poniedzielski, Andrzej

Możliwe

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Nagle

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Niebo

Jopek, Anna Maria
Napiórkowski, Marek

Jopek, Anna Maria
Kydryński, Marcin

Nienasycenie

Jopek, Anna Maria
Kydryński, Marcin

Kydryński, Marcin

Nim słońce wstanie

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

O co tyle milczenia (akwarela 2)

Jopek, Anna Maria
Kydryński, Marcin

Kydryński, Marcin

Ode mnie

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Only a night away

Jopek, Anna Maria
Napiórkowski, Marek

Madhoo, Nina

Pierwszy dzień reszty naszego życia

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Ravelo

Jopek, Anna Maria
Napiórkowski, Marek

Samej cię nie zostawię

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Smutny Bóg

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Soul dealer

Jopek, Anna Maria

Spróbuj mówić kocham

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Teraz i tu

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Ucisz się

Jopek, Anna Maria

Jopek, Anna Maria

Upojenie

Jopek, Anna Maria

Grochowiak, Stanisław

Ustami

Jopek, Anna Maria

W zimowe dni

Jopek, Anna Maria

Kydryński, Marcin

Wiem i chcę

Amirian, Robert

Amirian, Robert
Jopek, Anna Maria
Kydryński, Marcin

Wszystkie cnoty

Jopek, Anna Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria

Zrób, co możesz

Jopek, Anna Maria
Bona, Richard

Kydryński, Marcin
Bona, Richard

Więcej...
Bibliografia