Kacprzak, Dariusz

Zgłoszenie do artykułu: Kacprzak, Dariusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Albo ty albo ja

Siemienowicz, Jarosław
Kacprzak, Dariusz

Olejnik, Tomasz

Aż do dna

Hajduk, Robert
Kacprzak, Dariusz
Olejnik, Tomasz
Siemienowicz, Jarosław
Zugaj, Ireneusz

Hajduk, Robert
Kacprzak, Dariusz
Olejnik, Tomasz
Siemienowicz, Jarosław
Zugaj, Ireneusz

Dlaczego ja

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Exit

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Już koniec

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Karaluch

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Mamy tysiąc lat

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Ogień rewolucji

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Pokój z kulą w głowie

Olejnik, Tomasz
Siemienowicz, Jarosław
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew

Olejnik, Tomasz
Siemienowicz, Jarosław
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew

Srajmy

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Sumienie generała

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Szybko o życiu

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Zadania władzy

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Zrywaj się mała

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Żywe trupy

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Olejnik, Tomasz
Kacprzak, Dariusz
Marczyński, Zbigniew
Siemienowicz, Jarosław

Więcej...
Bibliografia