Kniaźnin, Franciszek Dionizy

Zgłoszenie do artykułu: Kniaźnin, Franciszek Dionizy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kniaźnin, Franciszek Dionizy

Data urodzenia:

1749
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1750 r.

Miejsce urodzenia:

Witebsk

Data śmierci:

1807

Informacje

Autor tekstów, jeden z czołowych poetów polskiego sentymentalizmu. Od 1770 r. był nauczycielem w kolegium jezuitów w Warszawie, później pracował w Bibliotece Załuskich oraz jako sekretarz Adama Czartoryskiego[3]. Obejmował również stanowisko wychowawcy dzieci książąt Czartoryskich w Puławach. W jego dorobku znajdują się utwory religijne, patriotyczne, dramaty, libretta operowe i tłumaczenia[2].

Bibliografia