Kochanowski, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Kochanowski, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Psalm CVII Jana Kochanowskiego

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1894

Melodie na Psałterz Polski.... T. 1

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha

1933

Melodie na Psałterz Polski: z r. 1580

Ferek, Roman

1923

Melodie na psałterz polski. Cz. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Melodie na psałterz polski. Cz. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Psalm 144 Tobie Panie pókim żyw

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

1920

Psalmy: chór mieszany

1950

Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody: Psalm 137: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Psalm 72 (Twój dom o Jeruzalem)

Mądry Polak po szkodzie

1870

Fraszki

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1985

Psalm 136 „Ojczyzna”: na chór mieszany i organy lub orkiestrę

Feliks Grąbczewski

1936

Motto „Tempi passati”: chór na 4 głosy męskie umyślnie na konkurs „Echa” napisany (d: 6.IV.94)

1894

Tren VIII Jana Kochanowskiego: na chór chłopięcy (żeński), męski i 3 głosy solowe a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Czego chcesz od nas Panie: na chór mieszany a cappella z towarzyszeniem harfy lub fortepianu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

2001

Psalm 126: na chór mieszany

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Psalm 130: na chór mieszany

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Psalm 130

1924

Tren V: do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu

Stanisław Krzyżanowski

1906

Trzy psalmy: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu albo organów: op. 25

Gustaw Sennewald

Dwa psalmy: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu albo organów: op. 29

Gustaw Sennewald

Więcej...
Bibliografia