Kornaus, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Kornaus, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kornaus, Bronisław

Informacje

Wokalista w zespole Partita, instrumentalista i kompozytor. Odtwórca głównej roli w pierwszym polskim musicalu „Gwałtu co się dzieje” Aleksandra Fredry z muzyką Sewryna Krajewskiego. Jako kompozytor współpracował z takimi autorami tekstów jak Wojciech Młynarski, Marcin Wolski czy Jacek Cygan. Współpracuje też z innymi formacjami estradowymi jak np. kabaret „60 minut na godzinę” gdzie akompaniuje takim artystom jak Jerzy Kryszak, Marian Opania, czy Andrzej Zaorski[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.partita.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Partita [odczyt: 23.05.2014].