Zgłoszenie do artykułu: Partita

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Partita

Data powstania:

1966

Informacje

Grupa wokalna utworzona w 1966 r. w Warszawie z inicjatywy Janusza Kępskiego w składzie: Agata Dowhań, Jeanette Mandelman, Anna Motyka, Dorota Szafnicka, Hanna Szaniawska. Specjalizowała się w rozrywkowych i jazzowych opracowaniach muzyki klasycznej, m.in. Johanna Sesbastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka ChopinaDomenico Scarlattiego[1].

Z własnym repertuarem koncertowała w kraju oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. W 1967 r. wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w Warszawie w koncercie Nowe twarze w polskim jazzie. Towarzyszyła solistom na festiwalach piosenki w Opolu i Sopocie. Po zmianach personalnych w grupie śpiewały: Agata Dowhań, Jadwiga Konc, Anna Motyka, Magdalena Motyka i Hanna Szaniawska, a nowym kierownikiem grupy został Leszek Bogdanowicz. Z kolei od 1970 r. kierownictwo muzyczne objął Antoni Kopff, a do zespołu dołączyły Alicja MajewskaAnna Pietrzak. Wkrótce Partita zmieniła styl na lżejszy, a do zespołu dołączyli Bronisław Kornaus, Andrzej FrajndtAndrzej Zawadzki. W ten sposób Partita stała się pierwszą w kraju męsko-żeńską grupą wokalną.

Od 1972 r. skład zespołu przedstawiał się następująco: Agata Dowhań, Andrzej Frajndt, Bronisław Kornaus, Alicja Majewska, Anna Pietrzak. Agatę Dowhań wymieniła na krótko Wanda Borkowska, a następnie Ludmiła Zamojska. Zespół wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w 1972 r. w koncercie Komeda. Z własnym repertuarem oraz jako grupa towarzysząca solistom występował na festiwalach w Opolu i Sopocie oraz w Bułgarii. Zdobył m.in. wyróżnienie na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 za Kiedy wiosna buchnie majem i II nagrodę na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73 za Dwa razy dwa[2].

W 1974 r. z zespołu odeszła Alicja Majewska. Jej miejsce zastąpili nowi wykonawcy: Ewa JurkiewiczMarek Niedzielko. W 1976 r. w Particie występowali: Anna Pietrzak, Jolanta Niewiadomska, Ewa Sośnicka, Andrzej Frajndt, Wacław MasłykRyszard Wagner. Na 10-lecie istnienia zespołu wydano trzeci album, na który składały się nagrania radiowe Partity, dokonane w różnych składach na przestrzeni kilku lat. Jubileusz uświetniony został uroczystym koncertem podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Kilka miesięcy później zespół rozpadł się, a do jego reaktywacji doszło 26 czerwca 1993 r. na XXX Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpili wówczas: Anna Pietrzak, Alicja Majewska, Ludmiła Zamojska, Bronisław Kornaus, Marek Niedzielko, Andrzej Frajndt. Od tej chwili zespół ponownie koncertuje w kraju, odwiedza ośrodki polonijne, nagrywa nowe piosenki oraz występuje w popularnych programach telewizyjnych[2].

W 1997 r. zespół otrzymał prestiżową nagrodę Honorowego Srebrnego Asa ’97, a w 2000 r. został wyróżniony przez Zakon Trójcy Przenajświętszej Srebrnymi Krzyżami Zakonu za działalność charytatywną na rzecz potrzebujących pomocy dzieci. W 2003 r. nakładem Polskich Nagrań ukazała się płyta zwierająca największe przeboje grupy, zatytułowana Pytasz mnie co ci dam, za którą rok później zespół otrzymał Złotą Płytę. W 2004 r. Partita została nagrodzona Honorowym Srebrnym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu oraz Warszawskim Znakiem Jakości. W 2007 r. zespół został uhonorowany Statuetką PFRONU, przyznaną za wieloletnią opiekę artystyczną nad młodzieżą niepełnosprawną ogólnopolskich festiwali piosenki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także indywidualne Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Honorową Perłę Polskiej Gospodarki, przyznana przez wydawnictwo Polish Market w dziedzinie szerzenia wartości społecznych. Z kolei w 2009 r. zespołowi została przyznana Nagroda Specjalna Polskich Nagrań „MUZA”, za całokształt działalności zespołu związanej z wydawnictwem. 2013 r. przyniósł kolejne nagrody, mianowicie Ikonę Festiwali Opolskich grudnia 2013 roku, honory Zasłużony Dla Kultury Polskiej i Zasłużony Kulturze Gloria Artis[2].

Zespół jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 83 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Utwory dla zespołu pisali znani twórcy polskiej estrady – Antoni Kopff, Jonasz Kofta, Janusz Kondratowicz, Marian Zimiński, Bogdan Olewicz, Janusz Kępski, Andrzej Kuryło, Jerzy Kleyny, Andrzej Bianusz, Jan Świąć i inni[1]. Obecnie Partita bierze czynny udział w wielu artystycznych przedsięwzięciach, w kraju i za granicą, a w jej skład wchodzą: Anna Pietrzak, Ludmiła Zamojska, Bronisław Kornaus i Andrzej Frajndt[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.partita.pl/historia.html
Oficjalna strona internetowa zespołu Partita [odczyt: 15.06.2014].