Kowalski, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Kowalski, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kowalski, Henryk

Data urodzenia:

1911

Miejsce urodzenia:

Suwałki

Data śmierci:

1982

Informacje

Kompozytor i skrzypek pochodzenia żydowskiego.

W latach 1927–1935 studiował u Józefa Jarzębskiego w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Był skrzypkiem o dużych umiejętnościach, członkiem orkiestr teatralnych, kompozytorem. Uczestniczył w realizacjach nagrań dla „Columbii” i „Syreny Record”. Od 1946 r. współpracował z Filharmonią Warszawską i Polskim Radiem, prowadził też zespół instrumentalny (z Jerzym Lefeldem i swą siostrą Haliną Kowalską-Trzonkową). W 1956 r. wyemigrował do Izraela. Uczył w konserwatorium w Hajfie i koncertował[1], [2].

Bibliografia