Kozłowska, Agnieszka

Zgłoszenie do artykułu: Kozłowska, Agnieszka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

25x25 – 25 anegdot na 25-lecie Przeglądu kabaretów PAKA

Kraków: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA

2009

A pamiętasz... czyli o tym, jak Kraków został kabaretową stolicą Polski

Kraków: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA; Kielce: Agencja Reklamy Test

2014

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001

Kielce: Agencja Reklamy Test; Kraków: Stowarzyszenie Rotunda

2002

Pytania niekontrolowane, czyli czego nie wiecie o kabarecie

Kraków: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA; Kielce: Agencja Reklamy Test

2012

Bibliografia