Kozłowski, Jan Anastazy

Zgłoszenie do artykułu: Kozłowski, Jan Anastazy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kozłowski, Jan Anastazy

Data urodzenia:

22 stycznia 1909

Miejsce urodzenia:

Grodzisk Mazowiecki

Data śmierci:

18 lipca 1980

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W połowie lat trzydziestych zaczął publikować swe pierwsze kompozycje. Jego kompozycje były wykonywane w Podwieczorkach przy mikrofonie w hotelu Bristol. Po wojnie opublikował ponad 200 utworów rozrywkowych. W latach 1954–1956 kształcił się z zakresu z harmonii u Kazimierza Sikorskiego. Wiele jego kompozycji nagrała wytwórnia „Muza”; utwory ludowe wykonywał przede wszystkim zespół akordeonistów Wesołowskiego. Opracował seryjny album muzyki tanecznej dla Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, wydał także kilkanaście zeszytów utworów na akordeon[1].

Bibliografia