Krebs, Izabela

Zgłoszenie do artykułu: Krebs, Izabela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krebs, Izabela

Pseudonim:

Izabella

Leszek

Flor

Data urodzenia:

1912
Dokładna data nie jest znana – między 1912 a 1915 r.

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – po II wojny światowej.

Informacje

Autorka tekstów, kompozytorka. Pochodziła najprawdopodobniej ze Lwowa. Debiutowała w drugiej połowie lat trzydziestych. Była członkinią Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Współpracowała z kompozytorami lwowskimi (np. Wiktorem Tychowskim) oraz z Józefem WilneremWładysławem Górzyńskim; pisała też teksty do utworów zagranicznych. Bardzo znane było jej tango Musiałem cię zostawić, dedykowane Polonii amerykańskiej oraz Tango kubańskie[1].

Bibliografia