Kruk, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Kruk, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kruk, Janusz

Data urodzenia:

7 sierpnia 1946

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

18 czerwca 1992

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Gitarzysta, piosenkarz, kompozytor i aranżer. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie kontrabasu. Pracował jako instruktor amatorskich zespołów muzycznych. Równocześnie grał w studenckich zespołach wokalno-instrumentalnych i komponował. Jedna z pierwszych jego piosenek, Daleko do ciebie w wykonaniu zespołu Warszawskie Kuranty, którego był liderem, zdobyła brązowy medal na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Sofii w 1968 r. Rok później uczestniczył ze swoim zespołem w II Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym i jako finalista tej imprezy, wystąpił w koncercie Popołudnie z młodością na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1970 r. nawiązał współpracę z Katarzyną Gaertner. Dokonał nagrań półplaybacków do śpiewogry Na szkle malowane na potrzeby teatrów Warszawy i Wrocławia, uczestniczył także w nagraniu LP Na szkle malowane (Muza 1970). W latach 1970–1990 prowadził zespół Dwa Plus Jeden. Dokonał z nim licznych nagrań radiowych i płytowych. Zrealizował recitale telewizyjne i teledyski w kraju i za granicą.

Jest kompozytorem:

– poświęconej Zbigniewowi Cybulskiemu suity pt. Aktor (sł. Marek Dutkiewicz),

– muzyki do widowiska Irlandzki tancerz (ludowa poezja irlandzka w tłumaczeniu Małgorzaty GorajErnesta Brylla);

– muzyki do filmów krótkometrażowych;

– ilustracji muzycznych do spektakli teatralnych;

– piosenek[1].

Bibliografia