Krupiński, Wiktor Adam

Zgłoszenie do artykułu: Krupiński, Wiktor Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krupiński, Wiktor Adam

Data urodzenia:

24 grudnia 1879

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

19 lutego 1951

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. W 1900 r. ukończył Instytut Muzyczny w Warszawie. Początkowo występował jako aktor w teatrach prowincjonalnych. Przez cztery lata był dyrygentem orkiestry symfonicznej i chóru Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” w Radomiu. W latach 1909–1911 pracował jako drugi akompaniator oraz kompozytor w kabarecie warszawskim Kabaret_artysyczno-literacki_Momus. W 1909 r. był kierownikiem muzycznym teatrzyku „Chochlik” w Dolinie Szwajcarskiej. W 1913 r. napisał muzykę do wodewilu Zwariowane podwórko, wystawionego w lutym tegoż roku w teatrze „Miniatury”. Po I wojnie światowej był akompaniatorem w teatrze „Czarny Kot”, a następnie w „Mirażu”, gdzie jego grę uznano za wirtuozowską.

W latach dwudziestych i trzydziestych komponował piosenki i muzykę dla teatrów rewiowych – „Morskiego Oka”, „Wielkiej Rewii”, „Cyrulika Warszawskiego”. W roku 1936 skomponował muzykę do filmu Fredek uszczęśliwia świat. Wartościowe piosenki z tego filmu, nagrane przez Jerzego Czaplickiego dla „Syreny Record”, zyskały wielkie uznanie. W ostatnim okresie przed wybuchem II wojny światowej pracował dla teatru „Cyrulik Warszawski”[2].

Bibliografia