Krzaklewski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Krzaklewski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krzaklewski, Jacek

Data urodzenia:

8 stycznia 1950

Miejsce urodzenia:

Wrocław

Informacje

Gitarzysta, kompozytor, aranżer i wokalista, także wykładowca w klasie gitary na warsztatach Blues nad Bobrem w Bolesławcu. Współzałożyciel studia BLUESAW w Oleśnicy nagrywającego i promującego młodych artystów.

Grał w zespołach takich jak: Pakt, Romuald & Roman, Test, Spisek, Stalowy Bagaż, Banda i Wanda

Od 1989 r. z małą przerwą gitarzysta Perfectu. Nagrał dwie płyty solowe Ulefos Blues w 1999 i Dużo kurzu w 2004 r. Na pierwszej sam zagrał wszystkie partie instrumentów.

W czerwcu 2000 r. został uznany człowiekiem miesiąca wg plebiscytu lokalnej gazety wrocławskiej „Słowo Polskie”. We wrześniu 2012 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi[1][2][3].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.polskirock.art.pl/jacek-krzaklewski,m82,biografia.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 21.09.2016].

3. 

http://www.krzaklewski.art.pl/o%20sobie.html
Oficjalna strona internetowa Jacka Krzaklewskiego [odczyt: 11.12.2017].