Krzysztoń, Antonina

Zgłoszenie do artykułu: Krzysztoń, Antonina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Krzysztoń Antonina

Czas bez skarg

Pomaton EMI

1995

CD

Krzysztoń Antonina

Dwa księżyce

Pomaton EMI

2004

CD

Krzysztoń Antonina

Każda chwila

Pomaton EMI

1998

CD

Krzysztoń Antonina

Kiedy przyjdzie dzień

Pomaton EMI

1996

CD

Krzysztoń, Antonina

Perłowa łódź

Pomaton EMI

2000

CD

Krzysztoń Antonina

Pieśni postne

Wydawnictwo M

1992

CD

Krzysztoń Antonina

Takie moje wędrowanie

Pomaton EMI

1993

CD

Krzysztoń Antonina

Wołanie

Music Corner Records

2000

CD

Wolna Grupa Bukowina

Niechaj zabrzmi

Pomaton

1994

CD

Bibliografia