Kubiak, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Kubiak, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ktoś gra walczyka: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Depesza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Z wszystkich bliskich miast

Warszawa: Czytelnik

1953

Z wszystkich bliskich miast: na chór męski a cappella

Warszawa: Czytelnik

1953

Z wszystkich bliskich miast: na chór mieszany a cappella

Warszawa: Czytelnik

1953

Z wszystkich bliskich miast: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Czołgiści: pieśń na 2 głosy i fortepian

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Od Różana trakt: na chór mieszany a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Od Różana trakt: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Spotkanie z Warszawą: piosenka-walczyk z filmu „Ślubujemy”

Wraszawa: Czytelnik

1953

Spotkanie z Warszawą: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Niepewna miłość

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Na zielonych bukach: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Baloniki: fokstrot

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Czerwona czapeczka: walczyk z repertuaru Jerzego Połomskiego

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Gdy zaświecą latarenki: piosenka-walczyk: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Nie wiemy nic o sobie: slow-fox

Warszawa: „Synkopa”

1961

Żołnierska piosenka

Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1965

Walc piaskarzy: głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Po zielonym moście: chór mieszany a cappella

1950

Po zielonym moście: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Piosenko ma

Warszawa: Czytelnik

1951

Piosenko ma

Warszawa: Czytelnik

1953

Żołnierskie serce: pieśń masowa

1951

Piosenka o książce

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Z tobą świat nie ma wad

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Zielona brzózko

Warszawa: Czytelnik

1949

Piosenka mariensztacka: tango

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka mariensztacka: tango: na głos z fortepianem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka mariensztacka: tango: na głos z fortepianem

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka o przyjaźni: tango: na głos i fortepian

Warszawa: Czytelnik

1953

Latarnie warszawskie

Warszawa: Czytelnik

1951

Nasza pieśń

1951

Czego nam do szczęścia trzeba: fokstrot

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Mój cały świat: tango

Warszawa: „Synkopa”

1961

Mój cały świat: tango

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Pieśń wyzwolenia: chińska pieśń ludowa

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Więcej...
Bibliografia