Pieśń wyzwolenia: chińska pieśń ludowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń wyzwolenia: chińska pieśń ludowa Żytomirski, Eugeniusz (słowa)
Rudziński, Witold (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Żytomirski Eugeniusz Uzupełnienie: słowa polskie Eugeniusz Żytomirski Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Uśmiechnij się Gradstein, Alfred (muzyka)
Gaworski, Henryk (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gradstein Alfred, Gaworski Henryk Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Złoty most: slow-fox Churchill, Frank (muzyka)
Ficowski, Jerzy (słowa)
Staszewski, Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Churchill John Francis, Ficowski Jerzy Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

MDM: walc z filmu „Sprawa do załatwienia” Wiehler, Zygmunt (muzyka)
Gozdawa, Zdzisław (słowa)
Stępień, Wacław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Wiehler Zygmunt, Gozdawa Zdzisław, Stępień Waclaw Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Tytuł:

Ptaku srebropióry Szpilman, Władysław (muzyka)
Kubiak, Tadeusz (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Szpilman Władysław, Kubiak Tadeusz Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem i funkcjami harmonicznymi.

Seria:

Śpiewamy i Tańczymy: na głos z fortepianem, 12

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1828

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1955 : 361

Infomacje

Publikacje oddano do druku 8 listopada 1955 r.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.