Lipczyński, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Lipczyński, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lipczyński, Zbigniew

Karrer-Lipczyński, Zbigniew Stanisław

Data urodzenia:

31 marca 1907

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

31 lipca 1980

Miejsce śmierci:

Katowice

Informacje

Kompozytor, autor tekstów, dyrygent chóru. Kształcił się w klasie śpiewu solowego Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. W okresie międzywojennym działał jako śpiewak (baryton), dyrygent przedstawień operetkowych, kierownik chórów, autor skeczy, piosenek dla teatrzyków. We Lwowie prowadził od 1932 r. chór rewelersów, z którym brał często udział w programach radiowych miejscowej rozgłośni. Dokonał również nagrań piosenek wojskowych z Chórem Wesołej Piątki (w którym śpiewał) w „Syrenie Record”.

Od 1937 r. pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. W latach 1945–1946 był kierownikiem muzycznym Polskiego Radia w Katowicach. Od 1946 r. pracował jako dyrygent chóru w Operetce Śląskiej w Bytomiu. W 1952 r. został zaangażowany do Państwowej Operetki Śląskiej w Gliwicach, gdzie objął funkcję kierownika artystycznego[1].

Bibliografia