Łopatowski, Daniel

Zgłoszenie do artykułu: Łopatowski, Daniel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łopatowski, Daniel

Data urodzenia:

6 grudnia 1909

Miejsce urodzenia:

Łódź

Data śmierci:

Miejsce śmierci:

Łódź

Informacje

Skrzypek, klarnecista, kompozytor, aranżer i dyrygent. Przed wojną studiował w Konserwatorium Łódzkim w klasie skrzypiec Józefa Niemczyka, a w czasie okupacji na tajnych kompletach teorię u Kazimierza Sikorskiego i klarnet u Ludwika Kurkiewicza. W 1935 r. utworzył w Łodzi orkiestrę, która m.in. przez osiemnaście miesięcy grała na statku „Batory”.

W 1942 r. wraz z bratem Włodzimierzem Łopatowskim założył Orkiestrę Braci Łopatowskich, która koncertowała w okupowanej stolicy do wybuchu powstania warszawskiego. Wznowiła działalność w wyzwolonej Łodzi w lutym 1945 r. W latach 1952–1958 siedzibą orkiestry była ponownie Warszawa. Po śmierci brata i rozwiązaniu orkiestry do 1960 r. kierował Zespołem Estradowym Wojska Polskiego. Później przeniósł się do Łodzi. Grał na skrzypcach w kwintecie smyczkowym Filharmonii Łódzkiej. Pracował też jako pedagog[1].

Bibliografia