Lubelski, Alfred

Zgłoszenie do artykułu: Lubelski, Alfred

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lubelski, Alfred

Data urodzenia:

1885

Data śmierci:

1915
Jest to data niepewna.

Informacje

Kompozytor. Studiował medycynę w Paryżu, a także śpiewał tam w kabaretach. Od 1908 r. występował w kabarecie Kabaret_artysyczno-literacki_Momus w Warszawie. Był popularnym i lubianym artystą, cenionym za lekki, paryski styl gry aktorskiej i śpiewu. Po zamknięciu „Momusa” występował do wybuchu I wojny światowej na różnych scenach, m.in. w teatrze „Miniatury”. W 1914 r. brał udział w filmie pt. Wróg tanga. Podczas wojny był lekarzem wojskowym, po jej zakończeniu osiadł w Paryżu[1].

„Lubelski studiował w Paryżu medycynę, ale bardziej chyba zajmował się występami w różnych kabaretach Montmartre’u. Śpiewał także w Paryżu w tzw. Polskiej Oberży Pieśniarskiej, gdzie występował również Leon Schiller i bywał Boy-Żeleński. Kiedyś do Warszawy wpadł na wakacje, został dłużej, robiąc swoim stylem furorę. Miał jeszcze w repertuarze inne francuskie piosenki, do których polskie teksty preparował mu kolega – medyk ze studiów, Lucjan Konarski (właśc. Henryk Lucjan Kon). Alfred Lubelski występował w Warszawie przez kilka lat, po czym wrócił do Paryża, kontynuując studia medyczne. Zginął jako lekarz w szeregach armii francuskiej w 1915 r[2].”

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz.
Według danych prezentowanych w Wikipedii [odczyt:28.05.2013 r.] w haśle „Momus (kabaret)”, kabaret powstał w 1909, a nie w 1908 r.

2. 

Kuberski, Jerzy.
Opis nieznanego autorstwa zanotowany we własnej kolekcji nut przy piosence Dymek z papierosa.