Lusznia, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Lusznia, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lusznia, Jan

Informacje

Poeta, autor tekstów piosenek.

Absolwent krośnieńskiego „Kopernika”. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z zawodu nauczyciel. Od lat 60. XX w. współpracował ze znanymi zespołami muzycznymi: Rybałci Antoniego Kopffa, Grupa E Krzysztofa Kasprzyka, Gest Jerzego Jajugi, Vitro–band Adama Münzbergera (jako autor tekstów piosenek). Był członkiem estradowego zespołu nauczycielskiego pod kierunkiem Jana Trzemżalskiego. Organizował i prowadził wojewódzkie przeglądy szkolnych zespołów artystycznych. Jest autorem tomiku Kameno, przebacz (1983). Jego wiersze drukowane były w almanachach wydawanych przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie (obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza), a także w „Croscenie”, wcześniej w „Nowinach”, „Nowej Wsi”, „Podkarpaciu”. Piosenki z jego tekstami nagrane zostały przez Polskie Radio Rzeszów (zespół Rybałci), ukazały się też na płycie zespołu Partita i harcerskiego zespołu Wołosatki, a piosenka Ballada o bieszczadzkim świątku (z muzyką A. Kopffa) miała swoje wykonanie w telewizji. Należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Pogórze” w Krośnie, członek Klubu Literackiego działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza[2].

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 06.06.2015].

2. 

http://www.kbir.krosno.pl/tworcy_prezentacja.php?id_artysty=17.
Krośnieńska Baza Informacji Reginalnej [odczyt: 20.08.2018].