Kopff, Antoni

Zgłoszenie do artykułu: Kopff, Antoni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kopff, Antoni

Data urodzenia:

19 sierpnia 1944

Miejsce urodzenia:

Tarnów

Informacje

Kompozytor, aranżer i pianista, także producent muzyczny. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Wychowania Muzycznego Studium Nauczycielskiego w Krośnie. Pracował jako nauczyciel muzyki oraz realizator dźwięku w Rozgłośni Rzeszowskiej Polskiego Radia. W 1970 r. utworzył grupę wokalno-instrumentalną Respekt, w której debiutowała Krystyna Prońko. Był kierownikiem muzycznym zespołów Partita (1971–1976) i Familia (1977 r.), Teatru Syrena w Warszawie (1986–1989), a także festiwali w Opolu, Sopocie i Mrągowie. Wykładał w Studium Muzycznym przy Teatrze Rozrywki w Chorzowie (1978–1980) i na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi (1988–1991). Aranżuje i komponuje piosenki do programów radiowych i telewizyjnych, m.in. do Kabareciku Olgi LipińskiejPoradni pozamałżeńskiej Marcina Wolskiego.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 50 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego) oraz program TV Wieczór kawalerski. Jest kompozytorem muzyki do spektakli teatralnych Sceny z życia Cyganerii, Filomena Marturano, Dom kobietKolęda na cały rok; muzyki do bajki dla dzieci Poszukiwania Mistrza Baja; piosenek m.in. dla BAJM, Andrzeja Dąbrowskiego, Familii, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Jolanty Jaszkowskiej, Krzysztofa Krawczyka, Alicji Majewskiej, Partity, Andrzeja Rybińskiego, Wojciecha Skowrońskiego, Zbigniewa WodeckiegoAndrzeja Zauchy.

Jest laureatem:

– I nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 oraz I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’72 za Do zakochania jeden krok,

– II nagrody w koncercie Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73 za Dwa razy dwa,

– I nagrody w koncercie Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’87 za Czekamy na wyrok[1].

Bibliografia