Malejonek, Dariusz

Zgłoszenie do artykułu: Malejonek, Dariusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Animalism

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Confusion

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Dancin’ with reality

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Extra pan

Houk

Malejonek, Dariusz

Generation X

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

God is Love

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Good will

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Grovin’ into love

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Heaven

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Holocaust

Houk

Malejonek, Dariusz

I Jah people dub

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

I’m on the rock

Houk

Malejonek, Dariusz

Little warrior

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Love

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Love is an answer in Y2K

Houk

Malejonek, Dariusz

Mission

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Natural way

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

No no

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

No one

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Pain

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Pieniądz

Affek, Artur
Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Politikz

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Prostytutki i złodzieje

Houk

Malejonek, Dariusz

Prowadź mnie

Houk

Malejonek, Dariusz

Pułapka

Houk

Malejonek, Dariusz

Rootz party dub

Malejonek, Dariusz

Rozwadowski, Paweł

Separate reality

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Sleep

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Soul ammunition III

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Soul ammunition I & soul ammunition two

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Soul stealers

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Stand on my 2 feet

Houk

Malejonek, Dariusz

Stop living in my head

Houk

Malejonek, Dariusz

Time over

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Transmission into your heart

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Waitin’ 4U

Malejonek, Dariusz
Sadowski, Robert

Malejonek, Dariusz

Why?

Malejonek, Dariusz

Malejonek, Dariusz

Woman

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Wstań

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Zion

Houk

Malejonek, Dariusz

Życie to chwila

Malejonek, Dariusz

Rozwadowski, Paweł

Żyję w tym mieście

Malejonek, Dariusz
Houk

Malejonek, Dariusz

Więcej...
Bibliografia