Manc, Edward

Zgłoszenie do artykułu: Manc, Edward

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Manc, Edward

Pseudonim:

Don

Data urodzenia:

13 listopada 1910

Miejsce urodzenia:

Moskwa

Data śmierci:

11 sierpnia 1994

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Klown muzykalny, autor tekstów. Ukończył gimnazjum Tomasza Niklewskiego w Warszawie. Był autorem i aktorem cyrkowym. W cyrku pracował od 1927 r. Był uzdolniony muzycznie, grał na saksofonie, trąbce, fortepianie, gitarze, ksylofonie, skrzypcach (uczył się u m.in. Tadeusza Kwiecińskiego). Wraz z ojcem stworzył duet komiczny „Din-Don”, który istniał w latach 1927–1939 i nagrał dialogi komiczne na płytach „Syreny Record” (w 1927 i 1933 r.). Podczas okupacji hitlerowskiej organizował występy artystów w kawiarniach. Brał udział w powstaniu warszawskim w 9 kompanii batalionu „Kiliński” i w batalionie szturmowym „Ruma” Armii Krajowej. Po II wojnie światowej prowadził teatr varieté „Din-Don”, był dyrektorem cyrku w Łodzi. Występował z dużym powodzeniem, nazywano go „białym klownem”. Opublikował autobiografię Wspomnienia klowna[1].

Bibliografia