Marczewski, Lucjan

Zgłoszenie do artykułu: Marczewski, Lucjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Marczewski, Lucjan

Data urodzenia:

1879

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

17 kwietnia 1936

Miejsce śmierci:

Choroszcz pod Białymstokiem

Informacje

Kompozytor. Uczył się u Zygmunta Noskowskiego w Instytucie Muzycznym w Warszawie, następnie w Paryżu u Gabriela Fauré. Od 1912 r. prowadził w Warszawie szkołę muzyczną. Tworzył głównie muzykę do sztuk, m.in. Stanisława Wyspiańskiego (Nocy listopadowej), Tadeusza Rittnera (Don Juana), Sofoklesa (Edypa), Pedro Calderona (Księcia niezłomnego), Maurice’a Maeterlincka (Niebieskiego ptaka). Komponował utwory na fortepian, pieśni solowe i chóralne[2].

Bibliografia