Markowski, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Markowski, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Dzień Szaka-l’a: Bafangoo! cz. II

Rok wydania: 1999

Tytuł: Live

Rok wydania: 2006

Tytuł: Kolorowy telewizor

Rok wydania: 1987

Tytuł: Cicho, cicho pastuszkowie

Rok wydania: 2007

Tytuł: 1971–1991: historie nieznane

Rok wydania: 1993

Tytuł: Autobiografia

Rok wydania: 2005

Tytuł: DaDaDam

Rok wydania: 2014

Tytuł: Geny

Rok wydania: 1997

Tytuł: Jestem

Rok wydania: 1994

Tytuł: Katowice Spodek: live ’94

Rok wydania: 2003

Tytuł: Live 2001

Rok wydania: 2001

Tytuł: Live April 1. 1987

Rok wydania: 1991

Tytuł: Live April 1. 1987 – vol. 1

Rok wydania: 1987

Tytuł: Live April 1. 1987 – vol. 2

Rok wydania: 1987

Tytuł: Live April 1. 1987 – vol. 3

Rok wydania: 1987

Tytuł: Live

Rok wydania: 2013

Tytuł: Live

Rok wydania: 2014

Tytuł: Live

Rok wydania: 1983

Tytuł: Nagrania koncertowe z 1981 roku

Rok wydania: 2009

Tytuł: Perfect

Rok wydania: 2013

Tytuł: Perfect

Rok wydania: 2013

Tytuł: Perfect

Rok wydania: 1981

Tytuł: Schody

Rok wydania: 2004

Tytuł: Schody

Rok wydania: 2004

Tytuł: Śmigło

Rok wydania: 1999

Tytuł: Symfonicznie

Rok wydania: 2002

Tytuł: Unu

Rok wydania: 1999

Tytuł: Unu

Rok wydania: 1982

Tytuł: Unu

Rok wydania: 1991

Tytuł: XXX

Rok wydania: 2010

Tytuł: Włodzimierz Korcz – moje piosenki

Rok wydania: 1987

Tytuł: Kraków – Saloniki

Rok wydania: 2005

Bibliografia