Markowski, Grzegorz

Zgłoszenie do artykułu: Markowski, Grzegorz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Adrenalina

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Krzaklewski, Jacek
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Ale pięknie jest

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Bujanie w obłokach

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Całkiem inny kraj

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Urny, Andrzej
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Co mnie wszystko to obchodzi

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Cygańska pieśń miłosna

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Dla kogo

Markowski, Grzegorz

Loebl, Bogdan

Express

Markowski, Grzegorz

Loebl, Bogdan

Gdy mówię – jestem

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Krzaklewski, Jacek
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Geny

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Grawitować

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Idźcie do domu

Markowski, Grzegorz
Nowicki, Andrzej

Olewicz, Bogdan

Jeżeli chcesz nas zaskoczyć

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Kołysanka dla nieznajomej

Nowicki, Andrzej
Sygitowicz, Ryszard
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Księżycowe dzieci

Markowski, Grzegorz
Nowicki, Andrzej

Olewicz, Bogdan

Miłość rośnie w nas

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Morze obłędu

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Nie daj się zabić

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Nie fkóórwiay mie

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Nie raz, nie dwa

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Nie wolno

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

O-a-a

Krzaklewski, Jacek
Markowski, Grzegorz
Nowicki, Andrzej

Olewicz, Bogdan

Oddech Rosji

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Ołowiana kula

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Rzeczy do zrobienia

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Krzaklewski, Jacek
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Schody

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Siódma czytanka Janka

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Urny, Andrzej
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Spać nie mogę ani jeść

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Taki jestem

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

To tylko tokszoł

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Trzeba żyć

Markowski, Grzegorz

Loebl, Bogdan

Wieczny dylemat

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Wyżej

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Wyznanie lwa

Markowski, Grzegorz

Markowski, Grzegorz

Z życia idola

Sygitowicz, Ryszard
Nowicki, Andrzej
Markowski, Grzegorz
Krzaklewski, Jacek
Szkudelski, Piotr

Olewicz, Bogdan

Zamykam oczy – widzę przestrzeń

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Złodziej, rycerz, król i mag

Markowski, Grzegorz

Olewicz, Bogdan

Więcej...
Bibliografia