Mucman, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Mucman, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mucman, Bolesław

Micmacher, Bolesław

Micman, Bolesław

Mützman, Bolesław

Data urodzenia:

1905

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1942

Informacje

Kompozytor. Pochodził z rodziny, w której byli muzycy (ojciec kompozytora występował jako skrzypek, jedna z sióstr jako pianistka, ich kuzynem był kompozytor Władysław Szpilman). Zawodowo pracował do września 1939 r. jako pianista orkiestrowy, grał także na kontrabasie.

Występował z zespołami w eleganckich lokalach, kawiarniach, restauracjach hotelowych itd. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Sosnowcu. Należał do orkiestr teatrów rewiowych, był członkiem orkiestry tanecznej Henryka Warsa.

Najbardziej znane jego przeboje (tanga komiczne) – Dziś panna Andzia ma wychodne, Chodź na piwko naprzeciwko, Jadziem panie Zielonka, U cioci na imieninach – były doskonałymi pastiszami, pełnymi wdzięku i humoru piosenkami, nawiązującymi swym charakterem do klimatu autentycznych ballad robotniczych przedmieść Warszawy. Oprócz tego rodzaju piosenek, Mucman komponował typowe przeboje rozrywkowe i muzykę taneczną (Przechodzisz i nie widzisz mnie, Jakubek itp.; nie obce były mu rytmy hiszpańskie, czego dowodem może być udane pasodoble Teresina). Z bardziej ambitnych utworów można wymienić List do Palestyny, w którym umiejętnie wykorzystał motyw z Kol Nidre Maxa Brucha.

Zginął wraz z rodziną w gettcie warszawskim.[2]

Bibliografia