Muniak, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Muniak, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz

Rok wydania: 1975

Tytuł: Wołanie o słońce nad światem

Rok wydania: 1971

Tytuł: Wołanie o słońce nad światem

Rok wydania: 1987

Tytuł: Piotr

Rok wydania: 1971

Tytuł: Cztery pory roku

Rok wydania: 1970

Tytuł: Polish standards

Rok wydania: 2007

Tytuł: Zdzisława Sośnicka

Rok wydania: 1974

Tytuł: Krzyczę przez sen

Rok wydania: 1970

Tytuł: Sprzedawcy glonów

Rok wydania: 1974

Tytuł: Sprzedawcy glonów

Rok wydania: 2006

Tytuł: Droga do ciebie

Rok wydania: 2007

Tytuł: Orkiestra Studia Jazzowego Polskiego Radia

Rok wydania: 1969

Tytuł: Towarzystwo Nostalgiczne Swingulans

Rok wydania: 1984

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Rabiański, Radosław.

3. 

http://www.muniak.krakow.pl/.
Oficjalna strona internetowa Janusza Muniaka [odczyt: 11.03.2010].

4. 

http://muzyka.onet.pl/.
Portal muzyka.onet.pl [odczyt: 01.02.2016].