Muśnicki, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Muśnicki, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Muśnicki, Władysław

Pseudonim:

Prottini, Ambrosio

Informacje

Kompozytor. Od drugiej połowy lat trzydziestych należał do sekcji kompozytorów muzyki lekkiej Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Najchętniej pisał utwory w rytmie walca angielskiego. Niekiedy komponował wspólnie z Kazimierzem Wiehlerem. Pisał muzykę wojskową, marsze, romanse, kołysanki. Jego piosenki mieli w repertuarze: Lucyna Szczepańska, Zbigniew Rawicz, Mieczysław Fogg. W 1945 r. został wybrany członkiem sądu koleżeńskiego ZAiKS-u (funkcję tę pełnił do maja 1946 r.). Brak o nim bardziej precyzyjnych informacji[1].

Bibliografia