Szczepańska, Lucyna

Zgłoszenie do artykułu: Szczepańska, Lucyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szczepańska, Lucyna

Data urodzenia:

28 grudnia 1909

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

30 grudnia 1999

Miejsce śmierci:

Milanówek

Informacje

Piosenkarka, śpiewaczka. Kształciła się wokalnie u prywatnych nauczycieli. Dzięki pomocy braci, artystów Opery (Feliksa, śpiewaka oraz Romana, skrzypka i fagocisty) została przyjęta do chóru w Teatrze Wielkim. Rozpoczęła poważne studia śpiewacze u prof. Kryńskiej (nauczycielki Ewy Bandrowskiej-Turskiej) oraz wstąpiła do koła śpiewaczego „Nowy Świat 1”, gdzie systematycznie podnosiła umiejętności wokalne. Wiosną 1931 r. odbyło się jej przesłuchanie u Emila Młynarskiego – wypadło bardzo pomyślnie i od sezonu 1931/1932 Szczepańska otrzymała engagement do Opery Warszawskiej. Debiutowała jako Gilda w Rigolettcie Giuseppe Verdiego. W 1932 r. została laureatką Konkursu Młodego Śpiewaka w Warszawie, a w 1933 r. zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym we Wiedniu. Największym sukcesem w okresie jej pracy artystycznej w Operze Warszawskiej były występy z Fiodorem Szalapinem w Borysie Godunowie Modesta Musorgskiego. Śpiewała główne partie sopranowe w następujących operach: Halka, HrabinaFlis Stanisława Moniuszki, Eros i Psyche Ludomira Różyckiego, Lohengrin, TannhäuserParsifal Richarda Wagnera, Dama Pikowa Piotra Czajkowskiego, Żydówka Jaquesa Halévy‘ego, Konrad Wallenrood Władysława Żeleńskiego, Faust Charles‘a Gounoda, CarmenPoławiacze pereł George‘a Bizeta, Uprowadzenie z SerajuZaczarowany flet Wolfganga Amadeusza Mozarta, Bal maskowy Giuseppe Verdi‘ego, Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka. Występy w Operze zakończyła w 1936 r.

W 1934 r. czytelnicy „Kuriera Warszawskiego” wybrali ją „Słowikiem Warszawy”. W 1935 r. wzięła udział w filmie wytwórni „Imago-Vox” (reżyserowanym przez Leonarda Buczkowskiego) Straszny dwór, opartym na motywach opery Moniuszki. Zagrała również w tym samym roku w filmie Dwie Joasie. Dokonała wielu nagrań płytowych dla „Columbii”, „Odeonu”, najwięcej jednak dla „Syreny Record” (z towarzyszeniem orkiestry Olgierda Straszyńskiego). Jej nagranie pieśni Ave Maria było nadawane codziennie przez Polskie Radio.

Osobnym rozdziałem kariery Szczepańskiej były w latach 1937–1939 występy w teatrze „8.15” i w przedstawieniach operetkowych w Teatrze Wielkim. Odnosiła sukcesy m.in. w Orfeuszu w piekle Jakuba Offenbacha, Baronie cygańskim Johhanesa Straussa, Balu w operze Richarda Heubergera, Krainie uśmiechu Franciszka Lehára, Kwiecie Hawai Paula Abrahama, Krysi leśniczance Georga Jarno, Rose Marie Rudolfa Frimla i innych. Śpiewała również za granicą. Podczas okupacji hitlerowskiej występowała w „Teatrze Miasta Warszawy” („Der Theater der Stadt Warschau”), „Masce”, „Nowościach”, w kawiarni „Lucyna”, lokalu Lardellego. Po upadku powstania warszawskiego uciekła z obozu przejściowego w Pruszkowie i przedostała się do Krakowa. Występowała tam w teatrach i kawiarniach oraz jako solistka z zespołem jazzowym Georga Scotta. W 1945 r. nielegalnie opuściła Polskę, dotarła do Włoch, gdzie wstąpiła do teatru polowego 2 Korpusu armii generała Władysława Andersa.

Od 1946 r. mieszkała i występowała w Londynie. W 1956 r. przeniosła się do USA, gdzie śpiewała w teatrach polonijnych, radiu itp. Występowała gościnnie w Kanadzie, wielokrotnie brała udział w koncertach organizowanych przez Towarzystwo Operowe Stanisława Moniuszki w Anglii. W 1957 r. odbyła tournée po USA i Kanadzie z pianistą amerykańskim polskiego pochodzenia – Stanisławem Ferszką. Dokonała nagrań dla różnych wytwórni polonijnych: „Amerpol Records” w Detroit, „Melodii” w Nowym Jorku, „Polonii” w Londynie. W późniejszym czasie mieszkała w Nowym Jorku. 11 kwietnia 1973 r. powróciła na stałe do kraju[2].

Bibliografia