Niedzielska, Iwona

Zgłoszenie do artykułu: Niedzielska, Iwona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Niedzielska, Iwona

Data urodzenia:

28 listopada 1956

Miejsce urodzenia:

Kielce

Informacje

Piosenkarka. Debiutowała w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” w 1976 r. W latach 1977–1983 była solistką zespołu Arianie. Dokonała licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia w Łodzi i Katowicach z orkiestrami Jerzego MilianaHenryka Debicha. Koncertowała w ZSRR, Czechosłowacji, Mongolii. Jest laureatką „Srebrnego Pierścienia” na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w 1982, 1984, 1986 r. (z Piotrem Janczerskim) i w 1987 r. oraz „Złotego Pierścienia” w 1989 r[1].

Bibliografia