Nowakowski, Wincenty

Zgłoszenie do artykułu: Nowakowski, Wincenty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Nowakowski, Wincenty

Pseudonim:

Novi, W.

Data urodzenia:

1901

Miejsce urodzenia:

Mława

Informacje

Śpiewak. Z zawodu był kasjerem i księgowym, pracował jako urzędnik w jednym z oddziałów Kasy Chorych w Warszawie. Należał do Chóru Katedry św. Jana a później do chóru Opery Warszawskiej. W 1929 r. został członkiem Chóru Dana i dokonał z nim pierwszych nagrań dla „Syreny Record”. W późniejszym czasie nagrywał płyty także jako solista, zaś w jednym z nagrań wystąpił wspólnie z Marią Modzelewską. Po II wojnie światowej kontynuował pracę w Operze Warszawskiej, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zarejestrował płyty w „Polskich Nagraniach”[1].

Bibliografia