Oppman, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Oppman, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Oppman, Artur

Pseudonim:

Or-Ot

Data urodzenia:

1867

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1931

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Poeta i publicysta. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1901 r. został redaktorem pisma „Wędrowiec”[2]. W 1920 r. wstąpił ochotniczo do wojska, mianowany został podpułkownikiem[1]. Od 1921 r. pisał w „Żołnierzu Polskim” i prowadził działalność oświatową w wojsku.

Był autorem patriotycznych wierszy lirycznych i poematów historycznych, piewcą piękna Warszawy; w 1928 r. otrzymał nagrodę literacką miasta stołecznego Warszawy[2].

Bibliografia