Oppman, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Oppman, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Nowa pieśń: śpiewnik dla młodzieży i starszych. Cz. 2

Chlondowski, Antoni

1947

Próżno ty się miotasz w polu

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Ostatni raz...: romans do śpiewu

Konstanty Trepte

1898

Kołysanka

Grajek wiejski: śpiew

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1897

Grajek wiejski: śpiew

6

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1897

Pamiętasz Ty?

Gebethner i Wolff

1898

Stach

Gebethner i Wolff

Stach

Gebethner i Wolff

Stach: op. 2

Gebethner i Wolff

1898

Stach: op. 2

Gebethner i Wolff

Antico

Mazur: op. 7 Nr 2

Stanisław Krzyżanowski

1912

Za późno: śpiew: na mezzosopran lub baryton

4

Gebethner i Wolff

Piosnka o Komendancie

Gebethner i Wolff

1920

10 pieśni w układzie na 3 i 4 głosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Srebrne dzwonki: dzwonek wieczorny

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

1932

Grób Wikinga

Lwowski Chór Akademicki

1912

Śpiewak zwycięzca: ballada na tenor solo z tow[arzyszeniem] chóru męskiego

Towarzystwo Chóru Oficerskiego

1921

Z Chopinowskich pieśni: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Z chopinowskich pieśni: na chór mieszany a cappella

2

Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

1952

A gdy już umrę

Gebethner i Wolff

1910

Gdybym był ptakiem

Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

1904

Miraż

Gebethner i Wolff

1910

Ave!

Lwowski Chór Akademicki

1926

Chóry żeńskie. Z. 2

Gebethner i Wolff

Marsz Hallera

Bronisław Rudzki

Kościuszko ; Książę Józef: na jeden, dwa lub trzy głosy

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1917

Moja ojczyzna ; W naszej ziemi ; Dąbrowski

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

Orzeł Biały: pieśń żołnierska: op. 32

Szeluto, Apolinary

1926

Marsz Hallera: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu lub na sam fortepian

Antoni Piwarski i Spółka

Więcej...