Panufnik, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Panufnik, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Panufnik, Andrzej

Data urodzenia:

24 września 1914

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1991

Miejsce śmierci:

Londyn

Informacje

Jeden z najwybitniejszych twórców muzyki polskiej XX wieku, autor m.in. „Simfonia Sacra”, napisanej na millenium chrześcijaństwa w Polsce i państwa polskiego[2]. Był absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, uczniem Waleriana BierdiajewaKazimierza Sikorskiego. Studia pogłębiał w Wiedniu i Paryżu. Tworzył muzykę symfoniczną, kameralną, pieśni ludowe, muzykę filmową, był dyrygentem orkiestr symfonicznych. Od 1954 r. przebywał na emigracji w Anglii[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.