Pawłowski, Kazimierz

Zgłoszenie do artykułu: Pawłowski, Kazimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pawłowski, Kazimierz

Data urodzenia:

1914

Data śmierci:

1973

Informacje

Śpiewak, aktor. W 1935 r. ukończył wydział aktorski Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Zagrał w kilku filmach, jak Trędowata, Młody las, Dziewczęta z Nowolipek. Do 1939 r. grał w Teatrze Miejskim w Łodzi. Podczas okupacji śpiewał w Chórze Dana (zajął miejsce wywiezionego do Oświęcimia Adama Wysockiego). Po wojnie grał i reżyserował w teatrach w Łodzi, Warszawie, Katowicach. Należał do zespołu kabaretu Wagabunda, występował w Paryżu, m.in. w Comédie des Champs Elysée. Następnie działał USA[1].

Bibliografia