Pomian-Łubiński, Ludwik Ksawery

Zgłoszenie do artykułu: Pomian-Łubiński, Ludwik Ksawery

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Pomian-Łubiński, Ludwik Ksawery

Pomian-Łubieński, Ludwik

Data urodzenia:

1839

Data śmierci:

1892

Informacje

Z zawodu był adwokatem[2]. Twórca wierszowanych utworów patriotycznych, uczestnik Powstania Styczniowego[1]. Walczył w oddziałach Czachowskiego i Jeziorańskiego. Więziony w Cytadeli Warszawskiej, następnie wydany władzom austriackim jako ich poddany[3].

Bibliografia