Porter, John

Zgłoszenie do artykułu: Porter, John

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Kocham cię

Rok wydania: 2000

Tytuł: Video

Rok wydania: 1985

Tytuł: Bluberd

Rok wydania: 1997

Tytuł: Alexandria

Rok wydania: 1993

Tytuł: Psychodelikatesy

Rok wydania: 2008

Tytuł: Kayah

Rok wydania: 1999

Tytuł: Kayah

Rok wydania: 1988

Tytuł: Kayah

Rok wydania: 1991

Tytuł: Goodbye

Rok wydania: 2008

Tytuł: Inside story

Rok wydania: 2005

Tytuł: Nieprzyzwoite piosenki

Rok wydania: 2003

Tytuł: Other stories

Rok wydania: 2006

Tytuł: Vena Amoris

Rok wydania: 2013

Tytuł: Mental cut

Rok wydania: 1985

Tytuł: Tak, tak

Rok wydania: 1988

Tytuł: ’99

Rok wydania: 1999

Tytuł: Helicopters

Rok wydania: 2008

Tytuł: Helicopters

Rok wydania: 1980

Tytuł: Mobilization

Rok wydania: 2008

Tytuł: Mobilization

Rok wydania: 1982

Tytuł: Acoustic years vol. 2

Rok wydania: 2006

Tytuł: Back in town

Rok wydania: 2011

Tytuł: China disco

Rok wydania: 1983

Tytuł: Electric years

Rok wydania: 2005

Tytuł: Honey trap

Rok wydania: 2014

Tytuł: Incarnation

Rok wydania: 1991

Tytuł: It’s a kid’s life

Rok wydania: 1990

Tytuł: Magic moments

Rok wydania: 2008

Tytuł: Magic moments

Rok wydania: 1982

Tytuł: One love

Rok wydania: 2009

Tytuł: One love

Rok wydania: 1987

Tytuł: Wings inside

Rok wydania: 2009

Tytuł: Wings inside

Rok wydania: 1989

Tytuł: Greatest hits czyli ostatnia posługa

Rok wydania: 1988

Tytuł: More Cohen by Maciej Zembaty

Rok wydania: 1988

Bibliografia