Pospieszalski, Marcin

Zgłoszenie do artykułu: Pospieszalski, Marcin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

’Aide Jano

Pospieszalski, Marcin

Basolo

Pospieszalski, Marcin

Bunt

Pospieszalski, Marcin

Cannibals

Gralak, Antoni
Iwański, Janusz
Pospieszalski, Marcin
Pospieszalski, Mateusz

Decyzja

Pospieszalski, Marcin

Dina Delusi

Pospieszalska, Lidia
Pospieszalski, Marcin

Diouf, Mamadou

Elegia

Pospieszalski, Marcin

Helikopter

Pospieszalski, Marcin

Kord i Marta

Pospieszalski, Marcin

Kord i Marta na plaży

Pospieszalski, Marcin

Kord śledzony przez bandytów

Pospieszalski, Marcin

Lot I i II

Pospieszalski, Marcin

Małe dzieci po to są

Pospieszalski, Marcin

Kydryński, Marcin

Marta w niebezpieczeństwie

Pospieszalski, Marcin

Monolog

Pospieszalski, Marcin

Oczy dziewczynki

Pospieszalski, Marcin

Osaczeni

Pospieszalski, Marcin

Ostatnie starcie

Pospieszalski, Marcin

Pan zna Kellera...?

Pospieszalski, Marcin

Pierwsze starcie

Pospieszalski, Marcin

Płonąca wioska

Pospieszalski, Marcin

Po walce

Pospieszalski, Marcin

Pogrzeb

Pospieszalski, Marcin

Pościg

Pospieszalski, Marcin

Prolog – wyjazd ciężarówki

Pospieszalski, Marcin

Przesłuchanie – Kord i prokurator

Pospieszalski, Marcin

Psalm

Pospieszalski, Marcin

Kydryński, Marcin

RekWijeM

Pospieszalski, Marcin

Saraniecka, Anna

Śmierć najemnika

Pospieszalski, Marcin

Splądrowany pokój

Pospieszalski, Marcin

Tartak – spotkanie po latach

Pospieszalski, Marcin

Techno – osaczenie

Pospieszalski, Marcin

Temat Marty

Pospieszalski, Marcin

Ucieczka ze szpitala cz. 1

Pospieszalski, Marcin

Ucieczka ze szpitala cz. 2

Pospieszalski, Marcin

Widzisz Marto

Pospieszalski, Marcin

Cygan, Jacek

Wynoszą ciało

Pospieszalski, Marcin

Zasadzka na ciężarówkę

Pospieszalski, Marcin

Więcej...
Bibliografia