Rączkowski, Feliks

Zgłoszenie do artykułu: Rączkowski, Feliks

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rączkowski, Feliks

Data urodzenia:

1906

Miejsce urodzenia:

Szczaworyż

Data śmierci:

1989

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Odbył studia w warszawskim Konserwatorium Muzycznym w latach 1933–1936 z zakresu gry na organach u Bronisława Rutkowskiego oraz w klasie kompozycji u Kazimierza Sikorskiego. Był ponadto absolwentem Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. W 1947 r. został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pozostawał na tym stanowisku do 1977 r. Od zakończenia II wojny światowej do roku 1970 był organistą kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Występował z koncertami w kraju i za granicą. Skomponował psalmy, suity oraz wiele pieśni[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.