Rapacki, Wacław

Zgłoszenie do artykułu: Rapacki, Wacław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rapacki, Wacław

Data urodzenia:

3 marca 1901

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

3 grudnia 1980

Miejsce śmierci:

Londyn

Informacje

Piosenkarz, z zawodu prawnik i muzyk; działał jako akompaniator, w latach trzydziestych był zastępcą kierownika emisji w Polskim Radiu. Podczas II wojny światowej należał do Czołówki Teatralnej Wojska Polskiego Nr 1 „Lwowska Fala”, później pracował jako kierownik produkcji w Radiu Wolna Europa w Monachium. Członek wokalnego Tria Rapackich, które istniało przez okres dwóch lat; występowało w 1930 r. w „Morskim Oku”, uczestniczyło w 1931 r. w objeździe po Polsce z Fryderykiem Járosy‘m, zaś w 1932 r. śpiewało w programach rewiowych w kinie „Colosseum”; wkrótce potem zostało rozwiązane. W 1930 r. tercet nagrał płyty w „Syrenie Record” z utworami rozrywkowymi autorstwa Adama Rapackiego, pochodzącymi z rewii „Morskiego Oka”[1].

Bibliografia