Trio Rapackich

Zgłoszenie do artykułu: Trio Rapackich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Trio Rapackich

Data powstania:

1930

Data rozwiązania:

1932

Informacje

Tercet wokalno-instrumentalny, w skład którego wchodziło rodzeństwo Rapackich (dzieci Wincentego Rapackiego – syna i Heleny z Zimajerów): Adam Rapacki; Halina Rapacka – urodzona 3 maja 1901 r. w Warszawie. Debiutowała w 1916 r. w Zakopanem, od 1917 r. występowała w Warszawie w teatrze „Miraż”. W latach dwudziestych była śpiewaczką w operetce w teatrze „Nowości”, później występowała jako wodewilistka w Teatrach Miejskich we Lwowie, następnie od 1925 r. grała w teatrach i rewiach warszawskich: „Mignon”, „Eldorado”, „Nietoperz”, poza tym w Teatrze Letnim, „Qui pro Quo”, „Ananasie”, „Morskim Oku” a gościnnie w Poznaniu i Łodzi. Prowadziła konferansjerkę i brała udział w programach Polskiego Radia, zagrała też w filmach. Pracę artystyczną zakończyła w 1934 r. Zmarła 21 stycznia 1979 r. w Londynie; Wacław Rapacki – urodzony 3 maja 1901 r. w Warszawie. Z zawodu prawnik i muzyk; działał jako akompaniator, w latach trzydziestych był zastępcą kierownika emisji w Polskim Radiu. Podczas II wojny światowej należał do Czołówki Teatralnej Wojska Polskiego Nr 1 „Lwowska Fala”, później pracował jako kierownik produkcji w Radiu Wolna Europa w Monachium. Zmarł 3 grudnia 1980 r. w Londynie.

Trio Rapackich istniało przez okres dwóch lat; występowało w 1930 r. w „Morskim Oku”, uczestniczyło w 1931 r. w objeździe po Polsce z Fryderykiem Járosy‘m, zaś w 1932 r. śpiewało w programach rewiowych w kinie „Colosseum”; wkrótce potem zostało rozwiązane. W 1930 r. tercet nagrał płyty w „Syrenie Record” z utworami rozrywkowymi autorstwa Adama Rapackiego, pochodzącymi z rewii „Morskiego Oka”[1].

Bibliografia