Romanowski, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Romanowski, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Romanowski, Mieczysław

Data urodzenia:

1834

Data śmierci:

24 kwietnia 1863

Informacje

Poeta, krytyk literacki i żołnierz, adiutant Lelewela-Borelowskiego. Twórca zginął w potyczce pod Józefowem w pow. biłgorajskim[2].

Pozostały po nim takie patriotyczne utwory i piosenki, jak: Pieśń młodej wiary, Piosnka_zolnierska, słynny wiersz Sztandary polskie na Kremlu z refrenem Za wolność waszą i naszą. Utwory Romanowskiego przenika marzenie o wyzwoleniu ojczyzny, braterstwie ludów[4].

Bibliografia