Rowicki, Witold

Zgłoszenie do artykułu: Rowicki, Witold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rowicki, Witold

Właściwie:

Kałka, Witold

Data urodzenia:

26 lutego 1914

Miejsce urodzenia:

Taganrog (nad Morzem Azowskim w Rosji)

Informacje

W Nowym Sączu ukończył gimnazjum,a studia muzyczne zdobywał w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W 1938 r. otrzymał dyplom i nominację na profesora tejże uczelni. Jako dyrygent debiutował znacznie wcześniej, bo już w 1933 r. Po wyzwoleniu zorganizował w 1945 r. Wielką Orkiestrę Symfoniczną „Polskiego Radia” w Katowicach. Był jej pierwszym dyrygentem. W 1950 r. przeniósł się do Warszawy, by zorganizować orkiestrę Państwowej Filharmonii Warszawskiej. Od 1958 r. piastował stanowisko kierownika artystycznego oraz pierwszego dyrygenta Filharmonii Narodowej, działając również jako pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Za całokształt dorobku kompozytorskiego, otrzymał Nagrodę Państwową i Order Sztandaru II klasy.

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.